Bestuursvergadering juli

BVVS vergadert

 

De laatste bestuursvergadering van de Belangen Vereniging Vollenhove Stad heeft woensdag jongstleden plaatsgehad. Een druk jaar van  overleg met diverse instanties is voorbij. Er is nagedacht over de stadsranden, de verkeerssituatie in Vollenhove, de nieuwbouwprojecten en nog veel meer. Er is actief gezocht naar nieuwe leden, want een sterke organisatie is belangrijk. Het beeld van Vollenhove is opgefleurd met nieuw zitmeubilair op diverse plaatsen. Er is geregeld aan de bel  getrokken als er in de openbare ruimte zaken dreigden te verloederen. Fijn is het om ook te constateren, dat Vollenhove in de scha(n)demeter van de gemeente geen rol speelt.

Een nieuw jaar in het verschiet met de nodige ontwikkelingen op gebied van woningbouw, stadinrichting en leefbaarheid. De bevolking heeft de BVVS ook dit afgelopen jaar weten te vinden. Afspraken voor het inloop halfuurtje werden benut.

We zijn nog niet tevreden over het nieuwe groenbeleid. Het is de BVVS te groen, daar kan nog wel wat verbeterd worden.  De rol van de organisaties van plaatselijk belang gaat veranderen. Het is goed stil te staan bij wat deze vrijwilligers aan kunnen. Bundeling van krachten is wellicht een oplossing voor de problemen die in de toekomst dreigen te ontstaan. Kortom, er is veel werk aan de winkel en met de steun van de leden (onlangs een groot aantal nieuwe leden) ziet de BVVS de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Geplaatst op: zaterdag 5 juli 2014