BVVS op stoom

Inmiddels is de BVVS al weer vol op stoom. Er spelen de laatste tijd veel zaken in Stad Vollenhove. Te denken valt aan de discussie rondom de Kroesewerf. De Belangen Vereniging kan en wil daarin een podium zijn, om zowel voor- als tegenstanders hun mening te laten geven. De BVVS kan uiteraard alle door de bevolking gedragen initiatieven ondersteunen, mits er draagvlak voor is. Het is aan de politiek om kennis te nemen van de meningen en hier een standpunt in te nemen.

Belangen Vereniging Vollenhove Stad

Inmiddels is de BVVS al weer vol op stoom. Er spelen de laatste tijd veel zaken in Stad Vollenhove. Te denken valt aan de discussie rondom de Kroesewerf. De Belangen Vereniging kan en wil daarin een podium zijn, om zowel voor- als tegenstanders hun mening te laten geven. De BVVS kan uiteraard alle door de bevolking gedragen initiatieven ondersteunen, mits er draagvlak voor is.  Het is aan de politiek om kennis te nemen van de meningen en hier een standpunt in te nemen.

Wat speelt er zoal nog meer? Als over hopelijk niet al te lange tijd het Voorpoortplein definitief als zodanig zichtbaar is kan eindelijk na heel veel jaren het beeld van Garriet Jan en Annechien daar een plaats krijgen. Verder en dat is afhankelijk van hoe de plannen met de botterwerf uitpakken wil men al enige jaren duidelijk maken hoe de situatie op het eiland in de haven in vroeger jaren is geweest. Dit door middel van een object, dat in de nabijheid van de Oude Haven wordt geplaatst.

Dan is er de lang gekoesterde wens om de entree van Vollenhove aantrekkelijker te maken. Er mag iets worden gedaan met de rotonde. Daarop zou, zoals je dat vaker ziet in binnen- en buitenland een kenmerkend object, dat een relatie met Vollenhove heeft een plaats krijgen. Natuurlijk zijn daar ideeën over, maar de BVVS zou het op prijs stellen als de bevolking daar actief in kan meespreken. Zij zien graag via de website suggesties tegemoet.

Het werk van de vrijwilligers van de Belangen Vereniging is niet altijd even dankbaar, soms hoor je of het wel zo zinvol is je in te spannen voor een paar kapotte bloempotten. Toch gaan de bestuursleden door, b.v. met het kijken naar betere bereikbaarheid van AED’s. Een commissie is hiermee druk doende.

De BVVS staat vierkant achter organisaties met plannen, die zelfstandig wonen voor mensen met een beperking willen ontwikkelen. Verder is men alert op handhaving . van de orde en netheid in de openbare ruimte. Via MOR meldingen wordt er geattendeerd op tekortkomen en achterstallig onderhoud.

Voor inwoners en toeristen zal rondom de haven meer gelegenheid zijn om op een bankje of picknicktafel te zitten.

De komende tijd gaat de BVVS samen met anderen nadenken over de visie op de stadsranden van Vollenhove. Er wordt meegedaan met het invullen van de nieuwe opzet van het Voorsterbos. Veiligheid rondom de scholen vergt de nodige aandacht.

Dat ook inwoners zich buitengewoon verdienstelijk maken bewijst het feit, dat een aantal personen de bankjes rondom de haven geschuurd en geverfd heeft. Een uitstekend initiatief, dat navolging verdient. Samenwerking zorgt voor een prettige leefomgeving. Datzelfde zien we

Ondertussen is er een begin gemaakt met de nieuwe fiets- en wandelroute in de Bentpolder. Weer een mogelijkheid voor een mooi ommetje.

De BVVS wijst iedereen op het oversteken bij de brug. Er is mede op initiatief van Stadsbelang een fietsonderdoorgang gemaakt. Toch maken sommige mensen hier geen gebruik van en steken nog steeds gewoon over. Dit zorgt voor onveilige situaties. De BVVS staat open voor iedereen, die iets te melden heeft. Elke vergadering kan gebruik worden gemaakt van spreekruimte.

Geplaatst op: vrijdag 4 oktober 2013