Op naar de jaarlijkse ledenvergadering

 

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering
 
van de Belangenvereniging Vollenhove-Stad

 
Datum:        dinsdag 26 maart 2013 in MFC ‘De Burght’ in Vollenhove
 
Aanvang:     19.30 uur


 
Agenda:

1.       Opening

2.       Mededelingen en ingekomen stukken

3.       Jaarverslag secretaris 2012

4.       Jaarverslag penningmeester en verslag en verkiezing kascommissie

5.       Voorstel contributieverhoging naar  € 5,-- per jaar

6.       Bestuursverkiezing
          Aftredend en niet herkiesbaar: Ineke Visscher, Tiemen Prins, Eric Regeling
          Voor de vervulling van deze vacatures stelt het bestuur voor te benoemen: Gerry Jongman, Pedro Klaver en Wim Schrijver

          Tegenkandidaten kunnen, gesteund door 5 of meer leden, tot 5 dagen voor de ledenvergadering worden ingediend bij het secretariaat, Bentstraat 34 te Vollenhove 

7.       Rondvraag

8.       Presentatie Zwembad Vollenhove
 
          Mevr. C. van Hulst 

9.       PAUZE


10.     Presentatie Contactfunctionaris Gemeente Steenwijkerland,
 
          dhr. K. van der Velde
          Presentatie voortgang Plan Voorpoort en Verkenning Kaap de Voorst
          dhr. H. Kloosterboer en mevr. Lisanne Struckman


11.     Sluiting
Geplaatst op: woensdag 13 maart 2013