benoeming diverse fietspaden

Op 7 maart 2016 heeft de straatnaamcommissie een advies opgesteld. Het college heeft dit advies betreffende straatnaamgeving overgenomen. 

 

Benoemen diverse fietspaden


Havenpad

Het pad aan de haven in Vollenhove is niet benoemd. De straatnaamcommissie stelt voor het fietspad “Havenpad” te noemen. 

Oude Franse Pad

Benoemen fietspad gelegen tussen Groenestraat en Laan van Toutenburg (tussen park Old  Ruitenborg en Nieuw Clarenberg) als “Oude Franse Pad”. Dit pad is niet benoemd. Motivatie: Oude Franse Pad: dit pad vormt de scheiding tussen het terrein van Toutenburg / Oldruitenborgh en de vroegere Bagijnenkamp, waar het klooster Clarenberg op stond. Het recente         pad ligt op de plaats waar ook vroeger, tot het begin van de 19e eeuw, een pad liep, met de naam Franse Pad. Bij de vorming van Landgoed Oldruitenborgh door baron Sloet van Oldruitenborgh werd aan het bestuur verzocht het pad te mogen verplaatsen naar de oostelijke rand van zijn aaneengesloten grondgebied. Dat pad bleef bestaan tot de jaren 1970, toen in het kader van de aanleg van ‘Plan Franse Pad’ het pad moest wijken voor de straat, sindsdien Het Franse Pad geheten. Nu er weer een pad op de oude plek ligt, wordt voorgestel dit Oude Franse Pad te noemen.

Toutenburgpad en Hertenpad 

Pad 1: gelegen tussen evenemententerrein en begraafplaats. Benoemen Toutenburgpad. Motivatie: loopt haaks op de Laan van Toutenburg, tussen MFA De Burght en begraafplaats Toutenburg. 

Pad 2: gelegen tussen begraafplaats en hertenkamp. Benoemen Hertenpad. Motivatie: ligt vlakbij het hertenkamp. 

Pad 3: gelegen tussen hertenkamp en de Follenhoegh. Benoemen Hertenpad. Ligt vlakbij het hertenkamp.

De straatnaamcommissie stelt voor de paden Toutenburgpad en Hertenpad te noemen.

Bentendijkpad  (Toose padtien: een omschrijving van het advies is bij BVVS niet bekend)

Dit pad loopt voor het overgrote deel over de kruin van de Bentendijk en is niet benoemd. Het laatste stukje loopt onderaan de heuvel De Voorst, maar omdat dit in het verlengde ligt kan de naam Bentendijkpad ook hiervoor gelden. De straatnaamcommissie stelt voor het pad Bentendijkpad te noemen. 

Intrekken Kadepad en benoemen Weteringpad

In de B&W-vergadering van 3-2-2015 is besloten dit  pad “Kadepad” te noemen. Het pad loopt langs de Bentenwetering, een gegraven afwateringskanaaltje uit de 14e eeuw. Volgens de straatnaamcommissie is gekeken naar de geschiedenis de straatnaam “Weteringpad” gekeken meer passend in het gebied. Ook is er nog geen straatnaambord geplaatst, waardoor er geen kosten zijn gemaakt. De straatnaamcommissie stelt voor de straatnaam “Kadepad” in te trekken en het pad “Weteringpad” te noemen

Intrekken Krullepad en benoemen Bentenpad. 

In de B&W-vergadering van 3-2-2015 is besloten dit pad “Krullepad” te noemen. Het pad loopt dwars door de Bentpolder, oorspronkelijk de Benten (laag land met een bepaalde grassoort, tot de inpoldering in de 14e eeuw).Volgens de straatnaamcommissie is gekeken naar de geschiedenis de straatnaam “Bentenpad” meer passend in het gebied. Ook is er nog geen straatnaambord geplaatst, waardoor er geen kosten zijn gemaakt. De straatnaamcommissie stelt voor het Krullepad in te trekken en het pad Bentenpad te noemen. 

Zeeggienpad 

Dit pad langs het Vollenhover Meer, vroeger Zuiderzee, loopt over de helling naar het hoge Land van Vollenhove en is niet benoemd. Op die helling ligt een kleine heuvel of rug, vroeger ‘zeeg’ genoemd. Als veldnaam staat op historische topografische kaarten de veldnaam ‘Zeegje’. In de volksmond wordt de oeverstreek ’t zeeg(gien) genoemd. Menigeen denkt aan een verkleinwoord van ‘zee’ in het dialect maar het is een verkleinwoord van ‘zeeg’. In het veld is de rug nog duidelijk te zien, het fietspad loopt er over. Vandaar dus Zeeggienpad, met twee g’s om helder te maken dat het om een zeegje gaat en niet om een zeetje. De straatnaamcommissie stelt voor het pad Zeeggienpad te noemen.

Geplaatst op: woensdag 23 mei 2018