Lidmaatschap

Geachte inwoner van Vollenhove,

De Belangen Vereniging Vollenhove Stad bestaat uit een aantal vrijwilligers, die Vollenhove een warm hart toedragen. Als spreekbuis voor de honderden leden worden contacten onderhouden met de gemeente en allerlei instanties. Het is een belangrijke speler en tevens officieel aanspreekpunt voor de gemeente. Er is dan ook regelmatig overleg met o.a. de contactambtenaar en diverse wethouders over allerlei zaken, die spelen.
Wellicht is het u niet altijd direct duidelijk wat de Belangen Vereniging zoal doet. We proberen via de pers en onze eigen website www.belangenverenigingvollenhove.nl de leden en alle andere inwoners van Vollenhove hiervan op de hoogte te houden. In de afgelopen jaren zijn in het oog lopende projecten uitgevoerd zoals de beweegtuin bij Nieuw Clarenberg, de trimbaan, de air trampoline bij het zwembad en de met riet gedekte parasols. Verder natuurlijk het evenemententerrein, de pannakooi, het trapveldje voor de jeugd bij het Kompas, de diverse speeltuinen, de bushalte aan de Clarenberglaan,  de verplaatsing van het oorlogsmonument. In het verleden waren er de aanleg van de skatebaan en het herstel van de kliften aan de Voorst. Voor de nabije toekomst staan er ook weer de nodige zaken op de rol. Zo zullen we bij realisatie van de plannen van de Voorpoort het lang verwachte beeld van Garriet Jan en Annechien plaatsen, willen we bij de oude haven visueel maken hoe het verleden er uit heeft gezien, denken we aan verfraaiing van de rotondes bij de ingangen van Vollenhove. Er is voor de komende jaren nog veel te doen en we willen onze mogelijkheden aanwenden om dat te doen in het belang van de leefbaarheid van onze mooie stad.
 En natuurlijk willen we blijven luisteren naar u, als lid of als toekomstig lid van onze vereniging. We zijn er voor u en namens u. Bent u er dan ook voor ons? Velen laten ons persoonlijk of via de mail weten wat er allemaal leeft. Gaat u daarmee door! Bezoek onze ledenvergadering, blijf daardoor op de hoogte en weet waar het in uw woonomgeving om draait.

Lidmaatschap:
De contributie van het lidmaatschap is € 6,- per kalenderjaar en wordt via automatische incasso geïnd. Via het aanmeldformulier op deze pagina kunt u lid worden.

Beeindiging lidmaatschap:
Het lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient jaarlijks schriftelijk te gebeuren voor 1 november van het lopende jaar.

Adreswijziging:
Adreswijzigingen kunnen via onze website en/of bij de ledenadministratie worden doorgegeven.     

Ledenadministratie:
Dhr. Wim Schrijver    
Steiger 33    
8325 HB   Vollenhove
Tel. 0527-243423
leden@belangenverenigingvollenhove.nl