Gemeente

Voor sommige dingen kunt u sneller terecht bij de Gemeente Steenwijkerland dan bij de BVVS.

Uw melding kan gaan over onderwerpen als:

  • niet opgehaald huisvuil;
  • overvolle prullenbakken;
  • losliggende straatstenen waarover mensen kunnen struikelen;
  • laaghangende takken van een boom;
  • overstromingen van putten en plasvorming;
  • defecte openbare straatverlichting;
  • kapotte bankjes of speeltoestellen;
  • allerlei soorten rondslingerend afval;
  • algemene klachten over de groenvoorziening zoals bijvoorbeeld maaien etc.
  • graffiti, affiches, enzovoort.

Ga naar de pagina Meldingen over openbare ruimte van de gemeente Steenwijkerland

Kapotte lantaarnpalen kunt u melden op onderstaande website (vergeet niet het nummer van de lantaarn te vermelden);
https://lms.nederlandslicht.nl/steenwijkerland

Digitaal aangifte doen van bijvoorbeeld vernieling kan via onderstaande link;
Aangifte doen

Meer informatie over wat wel en niet in de groene container mag kunt u vinden op de website van ROVA;
ROVA