• Belangenvereniging Vollenhove stad
  • Belangenvereniging Vollenhove stad
  • Belangenvereniging Vollenhove stad
  • Belangenvereniging Vollenhove stad

Welkom

Welkom op de pagina van de Belangen Vereniging Vollenhove Stad. De BVVS is een vereniging van inwoners,  die de Stad Vollenhove hoog in het vaandel heeft.  Maandelijks komt het bestuur bijeen in de Burght. De BVVS is gesprekspartner van de gemeente met betrekking tot alle zaken, die Vollenhove raken. Het gaat dan om een breed scala aan onderwerpen.

Ook u kunt terecht met alles wat u aan inbreng heeft. Elke maand is er ruim gelegenheid om voorafgaand aan de bestuursvergadering uw onderwerp onder de aandacht te brengen. Een telefoontje of mailtje naar de secretaresse van de BVVS is voldoende om spreektijd in te plannen.

Wilt u contact met ons opnemen dan kunt u dat doen per e-mail of per telefoon. De secretaresse is Gesina Zweistra (secretariaat@belangenverenigingvollenhove.nl) , de voorzitter is Albert Jan Kwakman (voorzitter@belangenverenigingvollenhove.nl). Voor de overige bestuursleden, die natuurlijk ook direct benaderbaar zijn worden elders op de site vermeld.